Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Første gangs bruk av programmet >

Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende konti anvendes av de automatiserte funksjonene i programmet, og det er derfor nødvendig at disse kontiene eksisterer. Kontonummer kan velges fritt, men det er her angitt hvilke standardkontoegenskaper disse kontiene må ha:

STD 2050 Annen egenkapital brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser, (2) Oppkjøp og merverdier og (3) Disponering.

STD 2099 Minoritetsinteresser brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.

STD 2120 Utsatt skatt brukes av funksjonene for Oppkjøp og merverdier.

STD 6000 - STD 6449 Avskrivninger: Funksjonen Oppkjøp og merverdier forventer at det er minst EN konto for avskrivninger registrert.

STD 8320 Endring i utsatt skatt brukes av funksjonene for Oppkjøp og merverdier.

STD 8800 Minoritetinteressers andel av ordinært resultat før skatt brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.

STD 8830 Minoritetinteressers andel av ordinær skatt brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.

STD 8840 Minoritetinteressers andel av ekstraordinært resultat før skatt brukes av funksjonene for Minoritetsinteresser.

STD 8860 Minoritetinteressers andel av ekstraordinær skatt brukes av funksjonene for Minoritetsinteresser.

Disse kontiene må derfor opprettes.