Periodelengde og regnskapsperiode

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Første gangs bruk av programmet >

Periodelengde og regnskapsperiode

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Periodelengde

Programmet har støtte for følgende periodelengder:

Månedlig

To måneder

Tre måneder

Fire måneder

Seks måneder

Tolv måneder

Dette velger du i menyen Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode.

Rapportperioder

Selv om du velger korte periodelengder, f.eks. månedlig, kan du i rapporter velge andre periodelengder, f.eks. kvartalsregnskap når månedlig periodelengde er valgt.

Avvikende regnskapsår

Første måned i regnskapsåret angir du i Firmaopplysninger, og gjelder for avvikende regnskapsår. Dersom du endrer første måned i regnskapsåret, må klienten lagre, lukkes og åpnes på nytt for at dette skal bli aktivisert.

Import av regnskapstall i tidligere perioder

Etter at du har opprettet selskap og kontoplan, har du behov for å angi regnskapsperiode for import av historiske data. Dette gjør du i menyen Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode.

Her velger du periode for periode og importerer data med funksjonen Innlesing av saldotall.

Fastsettelse av endelig regnskapsperiode for første gangs konsolidering

Etter at du har foretatt import av historiske data, fastsetter du den endelig nåperioden for første gangs konsolidering. Dette gjør du i menyen Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode.

Etter at dette er gjort, har du ikke behov for å bruke funksjonen Sett nåperiode. Senere endringer av regnskapsperiode utføres med funksjonen Firma > Overfør til ny periode.

Overføring til neste regnskapsperiode

Senere endringer av regnskapsperiode utføres med funksjonen Firma > Overfør til ny periode. Ut fra aktiv regnskapsperiode og periodelengde (se ovenfor), foreslår programmet neste regnskapsperiode.