RF-1219 - Gevinst- og tapskonto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1219 - Gevinst- og tapskonto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt:

Punkter som man skal være oppmerksom på ved bruk av RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Felt som skal registreres direkte i skjemaet

Felt som kan overstyres, men der feltenes verdi blir beregnet

Felt som ikke kan overstyres

Altinn:

Hvert skjema blir overført som et eget skjema-eksemplar ved overføring av skjema til Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030), må funksjonen for overføring a data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.