RF-1219 - Punkter som man skal være oppmerksom på ved bruk av RF-1219 Gevinst- og tapskonto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1219 - Gevinst- og tapskonto >

RF-1219 - Punkter som man skal være oppmerksom på ved bruk av RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet kan opprettes manuelt, og vil etter opprettelsen bli fanget opp av automatikken, og beløp overføres til RF-1217 Forskjellsskjema automatisk.

Denne beskrivelse dekker både manuelle og automatiske skjemaer.

RF-1219 kan opprettes manuelt eller blir opprettet automatisk fra driftsmiddelkartoteket pga gevinst og/eller tap ved salg av driftsmidler i saldogruppe b, e, f, g eller h.

Alle eksisterende RF-1219 blir hensyntatt i RF-1217 Forskjeller.

Se også:

RF-1219 - Gevinst- og tapskonto (oversikt)