RF-1219 - Felt som skal registreres direkte i skjemaet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1219 - Gevinst- og tapskonto >

RF-1219 - Felt som skal registreres direkte i skjemaet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende poster skal registreres direkte i skjemaet:

Post 2 årets gevinst ved realisasjon / uttak som ikke kan avskrives etter reglene i Sktl §14-40 flg. . . .

Post 5 Gevinst ved realisasjon av hel buskap . .

Post 6 Andre betingede skattefrie avsetninger . . .

Post 9 Årets tap på driftsmidler som ikke kan avskrives etter reglene i §44A

Post 11 Differanse mellom deltakers andel av oppregulert verdi . . .

Post 12 Deltakers andel av gev. vedr. realisasjon . . .

Dersom du anvender RF-1175 Næringsoppgave 1, må overføring fra RF-1084 Gevinst- og tapskonto foretas som manuell registrering direkte i RF-1219 Gevinst- og tapskonto.

Se også:

RF-1219 - Gevinst- og tapskonto (oversikt)