RF-1219 - Felt som ikke kan overstyres

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1219 - Gevinst- og tapskonto >

RF-1219 - Felt som ikke kan overstyres

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antall gevinst og tapskonti

Fylles ut automatisk av Finale når driftsmidler i gruppe e-h er solgt og kommunenummer er angitt på driftsmidlene.

Post 8 Sum

Sum av postene 1 til 7

Post 9 Sum

Post 1 + post 8

Post 15 Sum

Sum av postene 10 til 14.

Post 16 Sum

Post 9 – post 15

Post 17 Min. 20% til inntekt / maks. 20% til fradrag . . . .

Her foreslås 20% av verdien på post 16 med omvendt fortegn av post 16.  Om post 16 er mindre enn kr 15.000 foreslås hele beløpet med omvendt fortegn.

Se også:

RF-1219 - Gevinst- og tapskonto (oversikt)