RF-1221 Deltakerens deltakeroppgave ANS og KS mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1221 Deltakerens deltakeroppgave ANS og KS mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjema RF-1221 Deltakers deltakeroppgave i ANS og KS mv blir brukt i to ulike forbindelser i Visma Finale Årsoppgjør:

Automatisk opprettet skjema for et ANS eller KS sine egne eiere.

Manuelt opprettet skjema for å registrere data fra et skjema man har mottatt fra et ANS eller KS der man er deltaker

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1121 Deltakeroppgave

Skjema skal fylles ut ved at man gjentar de opplysninger som er tatt med fra selskapets side. I noen tilfeller fyller ikke selskapet ut alle opplysninger fordi det er visse opplysninger selskapet ikke er forpliktet til å fylle ut. I de tilfeller må deltakeren ta stilling til dette selv og fylle det ut i skjemaet.

Dersom et felt inneholder en formel (ved registrering av manuelle skjemaer), er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Automatisk opprettet skjema fra eierregisteret:

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Overstyringer av data på RF-1221 vil komme som beregnede verdier på RF-1233 Selskapets deltakeroppgave i ANS eller KS mv. Det betyr at all overstyring som gjelder ett av disse skjemaene, må foretas på RF-1221 Deltakers deltakeroppgave for ANS eller KS mv.

Fordeling av inntekt mellom ektefeller

For at fordeling mellom ektefeller kan foretas, må det krysses av for dette i menyen Eiere > Eieropplysninger der man også kan angi ektefellens personnummer og ektefellens klientnummer i Visma Finale Skatt.

Selve fordelingen mellom ektefellene foretas i menyen Eiere > Skjemainformasjon der man enten kan fordele et beløp direkte eller fordele en prosentandel av inntekts- eller formuesposter, slik at fordelingen oppdateres dersom eierens resultat- eller formuesandel endres.

Det finnes ikke ektefellefordeling i RF-1233 Selskapets deltakeroppgave.

Fordeling mellom kommuner

Kommuneopplysninger registreres i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Andre opplysninger. Her kan det krysses av for flere kommuner. Ved å trykke på knappen Kommunefordeling kan man registrere opplysninger om kommunene. Det må krysses av for at denne fordelingen skal fylles ut i RF-1215 Selskapsoppgave og RF-1215 Deltakeroppgave.

Altinn:

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Ved innsendelse fra Visma Finale Årsoppgjør for et ansvarlig selskap, skal ikke RF-1221-skjemaet for selskapets egne eiere sendes med. Visma Finale Årsoppgjør vil automatisk fjerne disse fra innsendelsen, og sende inn RF-1233 Selskapets deltakeroppgave ANS for selskapets egne eiere.

Ved innsendelse til Altinn-portalen foretar programmet automatisk en sortering av skjemaene, slik at kun manuelt opprettede skjemaer blir innrapportert fra Visma Finale Årsoppgjør sammen med RF-1215 Selskapsoppgave ANS eller RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS. Dette sikrer at kun de skjemaene som skal sendes inn, blir sendt inn.

Skjemaet RF-1221 er Deltakers deltakeroppgave ANS, og manuelt opprettet skjema registreres hos deltakeren, mens selskapet som utsteder disse, ikke skal innrapportere RF-1221 for egne deltakere, men skal anvende RF-1233 Selskapets deltakeroppgave ANS.

Ved overføring fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt på et deltakerlignet selskap (ANS eller KS), blir RF-1221 Deltakers deltakeroppgave ANS overført til hver enkelt eier i Visma Finale Skatt, og således medtatt ved innsendelse til Altinn for deltakeren.

Hvert skjema blir overført som et eget skjema-eksemplar ved overføring av skjema til Altinn, med unntak av deltakeroppgaver som er utfylt i flere eksemplarer på en eier på grunn av at eieren har flere avhendelser enn det som det er plass til på ett enkelt skjema.