RF-1221 Deltakerens deltakeroppgave ANS og KS mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1221 Deltakerens deltakeroppgave ANS og KS mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjema RF-1221 Deltakers deltakeroppgave i ANS og KS mv blir brukt i to ulike forbindelser i Visma Finale Årsoppgjør:

Automatisk opprettet skjema for et ANS eller KS sine egne eiere.

Manuelt opprettet skjema for å registrere data fra et skjema man har mottatt fra et ANS eller KS der man er deltaker

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1121 Deltakeroppgave

Skjema skal fylles ut ved at man gjentar de opplysninger som er tatt med fra selskapets side. I noen tilfeller fyller ikke selskapet ut alle opplysninger fordi det er visse opplysninger selskapet ikke er forpliktet til å fylle ut. I de tilfeller må deltakeren ta stilling til dette selv og fylle det ut i skjemaet.

Dersom et felt inneholder en formel (ved registrering av manuelle skjemaer), er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Automatisk opprettet skjema fra eierregisteret:

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Overstyringer av data på RF-1221 vil komme som beregnede verdier på RF-1233 Selskapets deltakeroppgave i ANS eller KS mv. Det betyr at all overstyring som gjelder ett av disse skjemaene, må foretas på RF-1221 Deltakers deltakeroppgave for ANS eller KS mv.

Fordeling av inntekt mellom ektefeller

For at fordeling mellom ektefeller kan foretas, må det krysses av for dette i menyen Eiere > Eieropplysninger der man også kan angi ektefellens personnummer og ektefellens klientnummer i Visma Finale Skatt.

Selve fordelingen mellom ektefellene foretas i menyen Eiere > Skjemainformasjon der man enten kan fordele et beløp direkte eller fordele en prosentandel av inntekts- eller formuesposter, slik at fordelingen oppdateres dersom eierens resultat- eller formuesandel endres.

Det finnes ikke ektefellefordeling i RF-1233 Selskapets deltakeroppgave.

Fordeling mellom kommuner

Kommuneopplysninger registreres i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Andre opplysninger. Her kan det krysses av for flere kommuner. Ved å trykke på knappen Kommunefordeling kan man registrere opplysninger om kommunene. Det må krysses av for at denne fordelingen skal fylles ut i RF-1215 Selskapsoppgave og RF-1215 Deltakeroppgave.