RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut fra registrering som foretas i menyen Avslutning > Drosje- og lastebilskjema.

Det er ikke mulighet for overstyring direkte i skjemaet.

Skjemaet kan også opprettes manuelt. Utfylling av skjemaet foretas i slike tilfeller direkte i skjemaet.

Utfylling av manuelt opprettede skjema

Skjema skal fylles ut med opplysninger om overnattings- og serveringssteder. For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet eller registrere data i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Bilskjema.

Dersom et felt inneholder en formel (ved registrering av manuelle skjemaer), er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Overføring til nytt år:

Dette skjemaet vil ved overføring til nytt år beholde de verdier som vil være aktuelt å videreføre til neste år, slik som faste opplysninger om bil, km. stand pr 31.12 til 01.01. neste år osv.. Dersom det etter overføring til nytt år ikke er aktuelt å bruke skjemaet, kan skjemaet slettes fra Visma Finale Årsoppgjør.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer