RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut fra registrering som foretas i menyen Avslutning > Drosje- og lastebilskjema.

Det er ikke mulighet for overstyring direkte i skjemaet.

Skjemaet kan også opprettes manuelt. Utfylling av skjemaet foretas i slike tilfeller direkte i skjemaet.

Utfylling av manuelt opprettede skjema

Skjema skal fylles ut med opplysninger om overnattings- og serveringssteder. For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet eller registrere data i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Bilskjema.

Dersom et felt inneholder en formel (ved registrering av manuelle skjemaer), er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Innsendelse til Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Dersom det er flere bilder registrert i skjemaet, vil dette komme som tilhørende tabeller i Altinn-portalen.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Dette skjemaet vil ved overføring til nytt år beholde de verdier som vil være aktuelt å videreføre til neste år, slik som faste opplysninger om bil, km. stand pr 31.12 til 01.01. neste år osv.. Dersom det etter overføring til nytt år ikke er aktuelt å bruke skjemaet, kan skjemaet slettes fra Visma Finale Årsoppgjør.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer