RF-1215 Selskapsoppgave DLS - side 5 og 6

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - side 5 og 6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er en tilleggsside som viser tilhørende tabeller med eiendommer fra oppgavens side 2 i tilfeller der det er mer enn en eiendom av de typene som skal fylles ut i post 510 D og F.

Se også:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Generelt

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Skattemessige verdier

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Formuesverdier

Eiendommer