RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 - Formuesverdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS > RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 - Formuesverdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kolonne II Ligningsmessig formuesverdi

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Vær oppmerksom på at aksjer i andre selskaper registreres i en egen funksjon for dette, menypunkt Avslutning - Aksjer i andre selskaper.

I tillegg kan nevnes om følgende post, som ikke spesifiseres i funksjonen over:

Post 512-II Jakt, fiske- og andre rettigheter i fast eiendom

Verdi hentes fra registreringer i landbruksmodulen som også fylles ut i RF-1177 Tilleggsskjema for primærnæringer.

Innsendelse til Altinn:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv.

Se også:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Generelt

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Skattemessige verdier