RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 - Skattemessige verdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS > RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2 - Skattemessige verdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette hjelpeemnet omhandler kun kolonne I Skattemessige verdier. Se RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Formuesverdier om kolonne II på skjemasiden.

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

I tillegg kan nevnes om følgende poster:

Post 512 Jakt- fiske. og andre rettigheter

Hvis RF-1167 Næringsoppgave 2 brukes, Skattemessig verdi fra konto med STD 1143.

Hvis RF-1175 Næringsoppgave 1 brukes, regnskapsmessig verdi fra konto med STD 1143.

Kontroll av sum skattemessige verdier:

Fasitverdi for skattemessige verdier (summen i post 589 kolonne I) er:

Bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1:

RF-1175 Næringsoppgave 1 post 9960 sum skattemessig egenkapital

Bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2:

RF-1167 Næringsoppgave 2 post 9450 sum egenkapital
-Positive skatteøkende midlertidige forskjeller i RF-1217 Post 170.
+Negative skattereduserende forskjeller i RF-1217 Post 180.

Dersom summen i post 589 kolonne I avviker fra dette, kommer differansen som en egen linje med tekst i post 549-I.

Innsendelse til Altinn:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv.

Se også:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Generelt

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Formuesverdier