Spesifikasjon av skjemaposter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Spesifikasjon av skjemaposter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Visma Finale Årsoppgjør inneholder funksjonalitet for spesifikasjon av skjemaposter, der programmet under utfylling av postene også lager en spesifikasjon av innholdet i postene.

Denne funksjonaliteten finnes i følgende skjemaer på følgende sider:

RF-1167 Næringsoppgave 2 side 1 og 4

RF-1175 Næringsoppgave 1 side 1

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv side 4

RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper side 2 og 4

I tillegg til spesifikasjon av skjemaposter, finnes det funksjonalitet direkte i skjemaet som viser det faglige innholdet i de samme postene, les mer om dette under Utvidet spesifikasjon av skjemaposter.

Spesifikasjon av skjemaposter inneholder følgende funksjonalitet:

       Spesifikasjon av skjemapost ved å holde muspeker over skjemaposten

       Høyreklikk for å se spesifikasjon på markert skjemafelt

       Vis spesifikasjon av alle skjemaposter på valgt skjema

       Rapport med spesifikasjon av alle skjemaposter på alle skjemaer

Se også:

Utvidet spesifikasjon av skjemaposter

Spesifiserte poster i næringsoppgave