Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Visma Finale Årsoppgjør inneholder funksjonalitet for utvidet spesifikasjon av skjemaposter, der programmet under utfylling av postene også lager en spesifikasjon programmets beregninger.

Denne funksjonaliteten finnes i følgende skjemaer på følgende sider:

RF-1167 Næringsoppgave 2 side 1 og 4

RF-1175 Næringsoppgave 1 side 1

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv side 4

RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper side 2 og 4

Denne spesifikasjonen er en hjelpefunksjon, som gir deg en utførlig forklaring til hvordan innholdet i skjemaposten blir beregnet. Det produseres en forklaring, som også viser hvilke konti som finnes for de enkelte delene av hjelpeteksten, slik at det er mulig å se hvilke konti som oppfyller betingelsene for utfylling.

Denne hjelpefunksjonen viser både innhold som har beløp og hvilket innhold som ikke har beløp, men som ville bli medtatt i posten dersom det var beløp på kontiene eller dersom det var konti lenket mot angitte standardkontokoder.

Spesifikasjon av skjemaposter inneholder følgende funksjonalitet:

       Sammendratt spesifikasjon av skjemapost ved å holde muspeker over skjemaposten

       Høyreklikk for å se spesifikasjon på markert skjemafelt

       Vis detaljert spesifikasjon av alle skjemaposter på valgt skjema

       Rapport med spesifikasjon av alle skjemaposter på alle skjemaer

Se også:

Spesifikasjon av skjemaposter

Spesifiserte poster i næringsoppgave