RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eiendomsverdier registreres i menyen Avslutning > Eiendom. Her kan referanse til saldoskjema anvendes for skattemessig verdi.

Vær oppmerksom på at aksjer i andre selskaper registreres i en egen funksjon for dette, menypunkt Avslutning - Aksjer i andre selskaper.

Om de enkelte postene på skjemasiden:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Skattemessige verdier

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Formuesverdier