RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eiendomsverdier registreres i menyen Avslutning >  Eiendom. Her kan referanse til saldoskjema anvendes for skattemessig verdi.

Vær oppmerksom på at aksjer i andre selskaper registreres i en egen funksjon for dette, menypunkt Avslutning - Aksjer i andre selskaper.

Om de enkelte postene på skjemasiden:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Skattemessige verdier

RF-1215 Selskapsoppgave ANS - Side 2 - Formuesverdier

Innsendelse til Altinn:

RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1215 Selskapsoppgave ANS mv.