RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 4

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eiendommer

Spesifikasjon av boligeiendommer og andeler i boligselskaper kommer fra funksjon for eiendommer.

Post 705-790:

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).