Varebeholdning (Post 31-33)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Varebeholdning (Post 31-33)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Regnskapsmessige verdier i fjor:

Utgående saldo i fjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Regnskapsmessige verdier i år:

Utgående saldo i år på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i fjor:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten. Skattemessig verdi kan registreres i menyen Avslutning > Beholdningsvurdering > skillekort Skattemessige verdier. Denne registreringen lagres i kontoplanens felt for skattemessige verdier i år.

Skattemessige verdier i år:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Standardkonti

Alle varebeholdningskonti i 1400-serien er henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Det er også en vanlig feil som gjøres, at konti som ikke skal ha forskjeller, ikke har avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år.

Deretter er det også vanlig at man glemmer å skrive inn eller endre skattemessig verdi i år hvis saldo på konto blir korrigert når kontoen har forskjell, og derfor ikke har avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking