Gevinst- og tapskonto (Post 51)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Gevinst- og tapskonto (Post 51)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Kolonne I verdier pr 1.1.:

RF-1219 Gevinst- og tapskonto post nr 1.

Kolonne II verdier pr 31.12.:

RF-1219 Gevinst- og tapskonto post nr 18.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Feil fortegn (pluss eller minus) i skjemaet. Dette skyldes normalt at verdier er registrert med feil fortegn i RF-1219 post 1.

Det er også vanlig med problemer med overføring av verdier fra saldoskjemaet for gruppe b, e, f, til gevinst- og tapskonto. Dette kan du lese mer om under temaet