Langsiktige fordringer og gjeld i valuta (Post 11-13)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Langsiktige fordringer og gjeld i valuta (Post 11-13)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Regnskapsmessige verdier i fjor:

Utgående saldo i fjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Regnskapsmessige verdier i år:

Utgående saldo i år på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i fjor:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i år:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Standardkonti

Det er følgende STD-konto henvist til denne regnskapsposten: 2270 og 2340. Dersom man har fordringer som skal være med, må det opprettes en fordringskonto med henvisning til en STD-konto i 1300-serien. Deretter endres henvisning til forskjellsskjemaet for denne kontoen slik at kontoen er henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Den mest vanlige feilen gjøres på konti som ikke skal ha forskjeller ved at avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år mangler.

Deretter er det vanlig at man glemmer å skrive inn eller endre skattemessig verdi i år hvis saldo på konto blir korrigert når kontoen har forskjell, og derfor ikke har avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking