Formler i programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall >

Formler i programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne oversikten tar for seg formler som returnerer tallverdier fra programmet.

Eksempler på anvendelse av formler

Inngå i tekstkoder som returnerer tallverdiene til noter, årsberetning m.v.

Beregninger i tilleggsvariabler.

Formel-linjer i rapporter

Dataregistrering i ulike menyer i Visma Finale Årsoppgjør for å hente tall fra kontoplan:

Eiendommer

Bilskjema

Aksjonærdatabase

m.fl.

Denne artikkelen tar for seg oppbygning av selve formelen. Formatering av formler i tekstkoder finner du her.

Formler inneholder matematiske utregninger som kan inneholde regneuttrykk og formelreferanser til data i programmet.

Les mer her:

Formelreferanser til data i programmet

Regneuttrykk i formler

Se også:

Oversikt over tekstkoder

Hva er et nøkkeltall?