Nøkkeltall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall >

Nøkkeltall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et nøkkeltall er en beregning basert på data som er registrert i programmet. Dataene som anvendes er i hovedsak saldotall i kontoplanen. Enkelte nøkkeltall inneholder muligheter for registrering av egendefinerte tilleggsvariabler.

Nøkkeltallene er ferdig definert i programmet, og kan ikke endres. Det er imidlertid mulig å lage sine egne nøkkeltall ved å registrere egendefinerte tilleggsvariabler.

Visma Finale Årsoppgjør har innebygget Visma Finale Standard kontokoder som er en nøyaktig klassifisering av alle konti i kontoplanen. Dette gjør at nøkkeltallene er særdeles pålitelig så lenge man har klassifisert sine konti korrekt.

Nøkkeltallene kan anvendes i analyserapporter og i formler. Du kan også lese om hvordan nøkkeltall kan anvendes som koder i tekst i styreberetning, noter m.v.

Se også:

Oversikt over innebygde nøkkeltall