Analyseobjekter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse >

Analyseobjekter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et analyseobjekt er bygd opp av analyseelementer, som kan være følgende dataelementer i programmet:

Visma Finale Standard nøkkeltall

Egendefinerte tilleggsvariabler (her kan brukeren legge inn tallverdier og nøkkeltall, som også kan inneholde formler basert på f.eks. konti i kontoplanen m.m.)

Standardkonto (alle konti lenket mot den angitte standard konto)

Klientens konto (en angitt konto i klientens kontoplan)

Linje i næringsoppgave

Linje i offentlig regnskap

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse