Analyseobjekter med dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse >

Analyseobjekter med dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Analyseobjekter som ønskes brukt med dimensjoner fra kontoplanen, må opprettes fra bunnen av. Om opprettelse av analyseobjekter, se Opprette et nytt analyseobjekt.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse