Tallsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse >

Tallsett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tallsett er definisjonen av hvilke data som skal vises i programmet.

Følgende tall er tilgjengelig i programmet:

Regnskapsdata for hele regnskapsåret på totalbasis

Regnskapstall for hver regnskapsperiode i regnskapsåret (Visma Finale Rapportering)

Budsjett for hver regnskapsperiode i regnskapsåret (Visma Finale Rapportering)

Prognosetall for kommende perioder (Visma Finale Rapportering)

oPrognose basert på fjorårstall beregnes ut fra regnskapstall pr aktiv periode med tillegg for etterfølgende periodebevegelser i fjorårstallene.

oPrognose basert på budsjett beregnes ut fra regnskapstall pr aktiv periode med tillegg for etterfølgende periodebevegelser i budsjettet.

I tillegg finnes det tallsett som inneholder formel

Fra og med 2000 (versjon 13.50) er det mulig å lese inn data pr dimensjon i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Konsolidering