Skatteberegning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Skatteberegning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skattekostnader blir kun beregnet for selskaper med selskapstype Aksjeselskaper (jfr firmaopplysninger).

For selskaper med selskapstype Personlig selskap / ANS, vil kun skillekortet Utsatt skatt være aktivisert.

Følgende skillekort finnes i skatteberegningsmodulen:

Skattegrunnlag (kun hvis selskapstype er lik aksjeselskap)

Utsatt skatt (alle selskaper)

Skattekostnader

Kraftskatter (kun hvis beskattes som = Kraftselskap og tilleggsmodul for kraftselskaper er installert)

For å registrere framførte verdier fra tidligere år til fradrag (kan kun registreres for selskapstype = Aksjeselskap), se:

Skattemessig underskudd til framføring

Dersom selskapet har gjeldsettergivelse, skal gjeldsettergivelsen registreres i skatteberegningsmodulen, se Skattemessig underskudd til framføring.

Skatteberegningen for aksjeselskaper og kraftselskaper, blir automatisk postert i programmet. Om dette, se Automatisk postering av skattekostnader.

Se også:

Skatteberegning - skattegrunnlag

Skatteberegning - utsatt skatt

Skatteberegning - 3% inntektsføring

Skatteberegning - skattekostnad

Skatteberegning - Kraftskatter

Skattemessig underskudd til framføring

Automatisk postering av skattekostnader

Disponering - konsernbidrag

Direkte skattefradrag for FoU-kostnader