Skattemessig underskudd til framføring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skattemessig underskudd til framføring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skattemessig underskudd til framføring registreres i menyen Avslutning > Skatteberegning på skillekortet Fremførte verdier.

Her registreres underskudd i underskillekortet Underskudd.

Dersom selskapet har gjeldsettergivelse i inntektsåret som skal redusere underskudd til framføring, registreres gjeldsettergivelsesbeløpet i eget felt, og vil redusere først underskudd fra tidligere år og deretter redusere årets underskudd til fremføring.

Se også:

Skatteberegning - generelt

Skatteberegning - skattegrunnlag

Automatisk postering av skattekostnader