Avslutningsfunksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Avslutningsfunksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende avslutningsfunksjoner er tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør:

Tilleggsposteringer

Beholdningsvurderinger

Tidsavgrensninger

Regnskapsmessig avskrivning (Beskrevet i kapittelet for Driftsmidler)

Saldoavskrivninger (Beskrevet i kapittelet for Driftsmidler)

Garantiavsetninger

Avsetning tap på fordringer

Bilskjema

Personinntekt

Drosje og lastebil

Aksjer i andre selskaper

Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Disponering

Skatteberegning

Kraftforetak (Kun for brukere med Visma Finale Kraft installert og klient med klienttype Kraftforetak