Beholdningsvurderinger - Oversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Beholdningsvurderinger - Oversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen beholdningsvurderinger benyttes til justering av varebeholdninger til opptalt verdi.

Funksjonen virker på alle varebeholdningskonti som blir opprettet som linjer på skillekortet Posteringer.

Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver beholdningskonto kan angis med en verdi etter beholdningsvurderinger, og differansen mellom råbalanse inklusive tilleggsposteringer blir postert mot beholdningskontoens motkonto.

Hver registrerte linje i Posteringer-skillekortet genererer en tilleggspostering automatisk, som kommer med i posteringsjournalen.

Dersom det allerede i råbalansen er korrekte verdier på beholdninger, kan funksjonen settes ut av virksomhet på 3 måter:

I Firmaopplysninger skillekort Posteringer kan man slå av automatposteringer for beholdninger.

Beholdningskonti som ikke er registrert i beholdningsvurderinger skillekort posteringer vil ikke bli behandlet av funksjonen.

Saldo på kontoen kan gjentas i funksjonen, slik at differansen som skal være gjenstand for postering, blir kr 0,00.

Beskrivelse av de enkelte funksjonene for beholdningsvurderinger:

Skillekortet posteringer (justering av bokførte verdier)

Skillekortet skattemessig verdi (justering av skattemessig verdi til RF-1217 Forskjeller)

Det er mulig å foreta beholdningvurderinger på dimensjonsnivå dersom man har alle saldotall i beholdningsvurderinger oppdelt på dimensjoner, f.eks. avdelinger.

Dersom man har dimensjoner på klienten, vises dimensjonskolonnen i beholdningsvurderinger, og man kan foreta beholdningsvurderinger på hver enkelt dimensjon.

Dersom man ikke angir dimensjon, blir beholdningsvurderingen foretatt for hele kontosaldoen.