Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Denne funksjonen består av en registrerings-/beregnings-/utfyllingsmeny i Avslutning - Rentebegrensning mellom nærstående.

Beregning av de enkelte postene er beskrevet nærmere her: RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Dersom netto rentekostnader ikke er høyere grensebeløpet på kr 5.000.000 (beløpsgrense i 2014), kommer ikke reglene til anvendelse.

       Registreringsbilde i tilfeller der terskelbeløpet ikke er overskredet

       Registreringsbilde i tilfeller der terskelbeløpet er overskredet

       Registreringsbilde i tilfeller der terskelbeløpet er overskredet (NUF)

       Registrering av detaljer om rentekostnader til nærstående

       Beregning av rentefradragsramme og justering av inntekt

       Beregning av rentefradragsramme og justering av inntekt i DLS med rederibeskatning

       Inntekten overføres til selvangivelse for aksjeselskaper

       Inntekten overføres til RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper

       Inntekten overføres til RF-1215 Selskapsoppgave ved rederibeskattede deltakere

       RF-1217 Forskjeller post 157 Avskåret rentefradrag til fremføring