Rapportgenerator

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner >

Rapportgenerator

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en oversikt over hjelpeemner om rapportgeneratoren:

Generelt om rapportgeneratoren

Innledning

Lisensinformasjon

Oversikt

Praktiske råd og tips

Dimensjoner (avdeling mv)

Rapportoversikt        

Skillekortet Rapportoversikt

Rapportegenskaper

Opprette rapport

Redigere rapport

Navngivning og overskrift

Utskrift av rapporter

Utskrift, oversikt

Rapporter-menyen

Utskriftsjobb

Byrårapporter

Hva er byrårapporter?

Opprettelse av byrårapporter

Teknisk om byrårapporter

Kolonnesamling

Skillekortet Kolonnesamling

Beløpskolonne

Formelkolonne

Andre kolonneinnstillinger

Behov for skjulte kolonner

Linjemal

Skillekortet Linjemal

Teknisk informasjon

Redigere linjemal

Redigere linjemal

Linjetyper i linjemaler

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Kontogrupper

Fortegn og summering

Linjemalens standard kolonneoppsett

Egendefinerte tilleggsvariabler

Egendefinerte tilleggsvariabler

Registreringsvariabler

Dimensjoner på registreringsvariabler

Beregningsvariabler

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Oversikt over nøkkeltall