Registreringsvariabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapportgenerator > Tilleggsvariabler >

Registreringsvariabler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Registreringsvariabler må registreres av brukeren for hver periode / regnskapsår. Dersom data ønskes registrert på dimensjon (avdelinger mv) kan dette gjøres ved å opprette dimensjonslinjer for tilleggsvariabelen. Den samlede sum for tilleggsvariabelen blir summen registrert verdi på alle dimensjoner (avdelinger osv). Det er mulig å registrere verdier på miks av flere dimensjoner.

Det kan registreres verdier for både regnskapstall, budsjett og de ulike datasett som er i bruk på klienten.

Variabel ID

ID er identifikatoren for tilleggsvariabelen, og brukes i rapporter etc der man refererer til denne variabelen.

Variabel navn

Variabel navn er den tekstlige beskrivelse av variabelen som vises i registreringsbildet.

Variabel type

Type variabel kan kun settes ved opprettelse, og kan ikke senere endres. Dersom variabeltype skal endres, må variabelen først slettes og deretter opprettes på nytt med samme navn.

Beregn periodeverdier

Avkryssing for Beregn periodeverdier medfører at variabelen behandles på samme måte som resultat-tall i regnskapsoppstillingen ved at periodeverdier beregnes og vises som differanse mellom denne periode og forrige periode i periodekolonner. Dersom avkryssing ikke er satt, vil også periodekolonner vise akkumulert hittilverdi for variabelen.

Antall desimaler

Antall desimaler angir hvordan du kan registrere data for denne tilleggsvariabelen. Dette får ikke betydning for visning av variabelen, i og med at rapportkolonner har egne innstillinger for antall desimaler.

Nullstill ved ny periode

Nullstill v/ny periode angir hvorvidt funksjonen Overfør til ny periode skal behandle variabelen. Hvis avkryssing ikke er satt, blir foregående periodes verdi overført til neste periode ved overføring til ny periode. Dersom man bruker f.eks. antall aksjer i en tilleggsvariabel, vil nullstilling ikke være hensiktsmessig, i og med at det er mer sjeldent at tallet endres. Dersom man f.eks. registrerer antall solgt enheter, er det fordelaktig å nullstille variabelen, slik at man enkelt kan se at man har uteglemt en registrering.

Nullstill ved nytt år

Nullstill v/nytt år har betydning for om nullstilling skal foretas ved overføring til nytt regnskapsår, se også det som er skrevet under nullstilling ved ny periode.

Merk for import

Kryss av for å hente variabelen fra økonomisystem ved anvendelse av regnskapsintegrasjon. Import av mengdevariabler er tilgjengelig med angivelse av felt.

Når denne variabelen er krysset av, fremkommer det en importformel, der man kan registrere ekstern kobling.

Vis registreringsbilde for mengdevariabler