Skillekortet Rapportoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapportgenerator > Rapportoversikt >

Skillekortet Rapportoversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportoversikt-skillekortet bruker du til å sette opp dine egne rapporter. Rapportoversikt-skillekortet ser slik ut:

I venstre del av skjermbildet finner du rapportene på klienten. Funksjonalitet for venstre del er omtalt nedenfor.

I høyre del finner du egenskapene for markert rapport. Omtale av dette finner du under Rapportegenskaper.

Funksjonaliteten i rapportoversiktene i venstre del av bildet er følgende:

Liste over rapporter

Her vises en liste over alle rapportene som er satt opp i rapportgeneratoren.

Funksjonsknapper

Ny rapport

Her oppretter du deg en ny rapport. Ved opprettelse av en ny rapport, kan du lage deg en tom rapport eller ta utgangspunkt i en rapport på denne klienten, andre klienter eller rapportlinjemal med linjemalens standardinnstillinger.

Slett rapport

Denne funksjonen sletter merket rapport. Slettingen påvirker ikke at linjemaler eller kolonnesamlinger.

Vis rapport

Trykk på denne knappen for å vise rapporten.

Lagre som byrårapport

Flytt opp / Flytt ned

Med piltastene kan du flytte en rapport opp eller ned i listen.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Rapportegenskaper

Opprette rapport

Redigere rapport

Navngivning og overskrift