RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Feltene for prinsippendringer fylles ut direkte i skjemaet, se forøvrig informasjon til post 100B omtalt under RF-1052 Avstemming av egenkapital side 1.

Overføring til nytt år:

Ved overføring til nytt år blir verdier på alle poster på skjemaet slettet og ny beregning foretas separat neste år.