RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet fylles ut dersom RF-1167 Næringsoppgave 2 finnes på klienten.  Side 1 blir kun fylt ut dersom selskapstype = Aksjeselskaper i firmaopplysninger.

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Altinn

Innsendelse av skjemaet til Altinn-portalen foretas fra Visma Finale Årsoppgjør. Dersom skjemaet gjelder en personlig næringsdrivende, vil skjemaet bli overført fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt, og bli sendt inn som et vedlegg til selvangivelsen fra Visma Finale Skatt.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Ved overføring til nytt år blir verdier på alle poster på skjemaet slettet og ny beregning foretas separat neste år.