RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1052 Avstemming av egenkapital m.v. - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet fylles ut dersom RF-1167 Næringsoppgave 2 finnes på klienten.  Side 1 blir kun fylt ut dersom selskapstype = Aksjeselskaper i firmaopplysninger.

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Overføring til nytt år:

Ved overføring til nytt år blir verdier på alle poster på skjemaet slettet og ny beregning foretas separat neste år.