RF-1045 Regnskapsutdrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1045 Regnskapsutdrag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1045 Regnskapsutdrag

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Overføring til nytt år:

Dette skjemaet vil ved overføring til nytt år bli nullstilt. Dersom det etter overføring til nytt år ikke er aktuelt å bruke skjemaet, kan skjemaet slettes fra Visma Finale Årsoppgjør. Verdier som er fylt ut i skjemaet i ett år, er ikke aktuelt å bruke neste år.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer