RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 5 og 6

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter > RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. (upersonlige skattytere) >

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 5 og 6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er en tilleggsside som viser tilhørende tabeller med eiendommer fra oppgavens side 2 i tilfeller der det er mer enn en eiendom av de typene som skal fylles ut i post 401 D og F.

Se også:

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 4

Eiendommer