RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 4 og 5

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. (upersonlige skattytere) >

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 4 og 5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spesifikasjon av utfylte poster, se Spesifikasjon av skjemaposter.

For å se hvordan skjemapostene er fylt ut, se Utvidet spesifikasjon av skjemaposter (hjelpefunksjon).

Vær oppmerksom på at aksjer i andre selskaper registreres i en egen funksjon for dette, menypunkt Avslutning - Aksjer i andre selskaper.

Formue fylles ikke ut hvis det er krysset av for "Børsnotert" eller "Heleid offentlig selskap" i firmaopplysninger.

Aksjeverdier i skjemapost 460-490 fylles ut hvis det ikke er krysset av for "Børsnotert" eller "Heleid offentlig selskap" i firmaopplysninger og selskapstype ikke er samvirkeforetak, formuesskattesats i Firmaopplysninger er angitt med 0,0 % og juridisk selskapsform er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Innsendelse til Altinn:

RF-1028 Selvangivelse for AS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1028 Selvangivelse for AS mv.

Overføring til nytt regnskapsår

Enkelte verdier på RF-1028 side 1 er faste opplysninger som er aktuelle også neste regnskapsår, og vil bli tatt vare på i skjemaet også etter overføring til neste regnskapsår. Skjemaverdier forøvrig vil bli nullstilt. Verdier overført fra foregående regnskapsår vil bli vist med grå bakgrunnsfarge etter overføring til nytt regnskapsår.