Opprette rapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Rapportoversikt >

Opprette rapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å opprette en ny rapport i rapportgeneratoren, velger du menyen Rapporter > Rapportgenerator og går til skillekortet Rapportoversikt.

Her velger du knappen Ny rapport og du vil få opp følgende skjermbilde:

Her har du følgende valg:

Opprett tom rapport

Her oppretter du en helt tom rapport, der du må gjøre alle valg mht rapportinnstillinger, dvs. velge linjemal, kolonneoppsett osv.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

Kopier rapport fra denne klienten

Her tar du utgangspunkt i en eksisterende rapport på denne klienten, som inkluderer alle rapportinnstillingene fra opprinnelig rapport.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

Kopier fra standard

Dette valget tar utgangspunkt i en rapportlinjemal, og henter standard rapportinnstillinger fra rapportlinjemalen.

Alle rapportlinjemaler inneholder bl.a. et standard kolonneoppsett. Dette kolonneoppsettet blir tatt hånd om på en slik måte at det blir laget et nytt kolonneoppsett fra rapportlinjemalens standardoppsett.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

Kopier fra annen klient

Dette valget tar utgangspunkt i en rapport som finnes på en annen klient og lager en identisk kopi av rapporten.

Når du kopierer fra en annen klient, blir ikke rapportlinjemalen kopiert. Rapportlinjemalen må derfor være en rapportlinjemal som er lagret som en standard rapportlinjemal. Les mer om dette under Skillekortet Linjemal

Se også:

Skillekortet Rapportoversikt

Rapportegenskaper

Redigere rapport