Redigere rapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Rapportoversikt >

Redigere rapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Etter at en rapport er opprettet, kan alle elementer i en rapport endres. Dette kan være både linjemal, kolonnesamling og andre rapportegenskaper.

En rapport inneholder kun referanse til en linjemal. Dette betyr at endring av linjemal påvirker alle rapportene som bruker den samme linjemalen.

En rapport inneholder kun en referanse til en kolonnesamling. Endringer i kolonnesamlingen påvirker derfor alle rapporter som bygger på samme kolonnesamling.

Øvrige rapportegenskaper er privat for hver rapport.

Du finner mer informasjon under Skillekortet Rapportoversikt.

Se også:

Skillekortet Rapportoversikt

Rapportegenskaper

Opprette rapport

Navngivning og overskrift