Navngivning og overskrift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Rapportoversikt >

Navngivning og overskrift

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vær også oppmerksom på at navngivning i rapporten kan deles opp i:

1.Navnet som rapporten har i programmets menyer
2.Overskriften som fremkommer på den utskrevne rapporten

Dette medfører at du enkelt kan navngi rapporten på en måte som gir nødvendige forklaringer i programmet uten at dette påvirker rapportutskriften.

Se også:

Skillekortet Rapportoversikt