Personinntekt ved flere beregningsenheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Personinntekt ved flere beregningsenheter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det er flere beregningsenheter, blir det beregnet personinntekt for hver av disse.

Det opprettes personinntektsskjemaer for alle næringer der eieren har angitt mer enn 0% i eierandel eller der eieren har fremført personinntekt fra tidigere år.

Dersom det er flere beregningsenheter, vil andel av inntekt osv. registreres på hver eier på hver beregningsenhet.

Se også

Skjermingsgrunnlag med flere beregningsenheter.

Beregning av personinntekt ved flere beregningsenheter

Lønnsfradrag i personinnntekt ved flere beregningsenheter