Lønnsfradrag i personinnntekt ved flere beregningsenheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Personinntekt ved flere beregningsenheter >

Lønnsfradrag i personinnntekt ved flere beregningsenheter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lønnsfradrag er falt bort fra og med inntektsåret 2012.