Avdelinger, dimensjoner og alias

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Avdelinger, dimensjoner og alias

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering har muligheter for opptil 10 forskjellige dimensjonsbegreper.

Eksempler på dimensjonsbegreper er:

Avdeling

Prosjekt

I tillegg til dette, har programmet mulighet for å gi en navngivelse av en samling dimensjoner, som gjør at du kan samle f.eks. flere dimensjoner i et samlebegrep. Dette kalles for Alias i programmene.

Avdelinger, andre dimensjoner og alias kan anvendes i følgende sammenhenger:

Definisjon av resultatenhet for en beregningsenhet

Definisjon av skjermingsenhet for en beregningsenhet

Knytte en landbruksnæring til en avdeling eller et alias.

Skrive ut offentlig regnskap pr avdeling, andre dimensjoner eller alias

Skrive ut saldobalanse pr avdeling, andre dimensjoner eller alias

Skrive ut perioderapporter pr avdeling, andre dimensjoner eller alias