Første gangs opprettelse av avdeling, alias og andre dimesjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Avdelinger, dimensjoner og alias >

Første gangs opprettelse av avdeling, alias og andre dimesjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avdeling, alias og andre dimensjonsbegreper finner du i menyen Konto > Rediger dimensjoner eller ved å trykke på knappen Redigere dimensjoner inne i beregningsenheter.

MERKNAD:

Hvis du bruker regnskapsintegrasjon med automatisk saldoinnhenting, vil dette skjermbildet automatisk bli oppdatert.

Dersom du ikke har lagt til dimensjoner tidligere og heller ikke lest inn saldobalanse som inneholder avdeling eller andre dimensjoner, vil du få opp følgende skjermbilde når du kommer inn i funksjonen:

Ny dimensjon medfører at følgende registrering kommer frem:

Her skriver du inn det beskrivende navnet på dimensjonen, f.eks. Avd. eller Avdeling (eller prosjekt eller annet bærerbegrep) eller lignende, og er en navngivelse av hvilken dimensjonstype dette er, f.eks. slik:

For å opprette en dimensjon, må du deretter trykke på verktøyknappen Redigere dimensjoner og alias. følgende skjermbilde kommer da opp:

Nytt element brukes til å opprette den første posten i listen, og medfører at skjermbildet blir slik. Du navngir ID-feltet og navn-feltet. ID-feltet er et alfanumerisk felt, og det vil derfor være forskjell på avdeling 01 og avdeling 1. Hvis du importerer fra saldofil med avdelingsfordeling eller anvender regnskapsintegrasjon, kan det derfor være fordelaktig å la programmet automatisk opprette avdelinger og andre dimensjoner.

 

Nytt element brukes til å opprette en ny avdeling. Dersom du importerer saldotall med avdeling eller benytter regnskapsintegrasjon, opprettes dette automatisk.

Slett element brukes til å slette et element fra listen.

Flytt opp / ned for å flytte et element i listen opp eller ned

Sorter liste for å sortere listen i alfabetisk orden

Vis liste over dimensjonstyper tar frem listen der du angir dimensjon nr 1, 2 osv. (maks. 10 dimensjonstyper).