Redigering av dimensjoner (avdeling, prosjekt osv)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Avdelinger, dimensjoner og alias >

Redigering av dimensjoner (avdeling, prosjekt osv)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avdeling, alias og andre dimensjonsbegreper finner du i menyen Konto > Rediger dimensjoner eller ved å trykke på knappen Redigere dimensjoner inne i beregningsenheter.

Nytt element brukes til å opprette en ny avdeling. Dersom du importerer saldotall med avdeling eller benytter regnskapsintegrasjon, opprettes dette automatisk.

Slett element brukes til å slette et element fra listen.

Flytt opp / ned for å flytte et element i listen opp eller ned

Sorter liste for å sortere listen i alfabetisk orden

Vis liste over dimensjonstyper tar frem listen der du angir dimensjon nr 1, 2 osv. (maks. 10 dimensjonstyper).

Her kan du redigere ditt oppsett over avdelinger, prosjekter, alias osv.

MERKNAD:

Hvis du bruker regnskapsintegrasjon med automatisk saldoinnhenting, vil dette skjermbildet automatisk bli oppdatert.