Fordeling av næringsinntekt m.v.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Eierregisteret ved flere beregningsenheter >

Fordeling av næringsinntekt m.v.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fordeling av personinntekt foretas på skillekortet Splittfaktorer i menyen Firma > Eiere > Skjemainformasjon.

Hver beregningsenhet vil vises som en egen linje for fordeling av personinntekt.

Følgende skjermbilde finner du på splittfaktorskillekortet for hver eier for fordeling av næringsinntekt:

Fordeling av næringsinntekt:

I tabellen over fordeling av næringsinntekt mellom eierne, må det registreres både andel av positiv og andel av negativ næringsinntekt hver for seg. Dette må gjøres selv om klienten ikke er identifisert som et ektefelleforetak.