Fordeling av personinntekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Eierregisteret ved flere beregningsenheter >

Fordeling av personinntekt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fordeling av personinntekt foretas på skillekortet Personinntekt i menyen Firma > Eiere > Skjemainformasjon.

Hver beregningsenhet vil vises som en egen linje for fordeling av personinntekt.

Personinntektsfordelingen er litt forskjellig avhengig av om det er et ektefelleforetak eller ikke.

En klient identifiseres som et ektefelleforetak hvis følgende forutsetninger er tilstede:

Klienten er angitt med 2 eiere i eierregisteret

En eier er avmerket som innehaver

Den andre eieren er avmerket som ektefelle

Klienten har ikke avkryssing for deltakerlignet (RF-1215 eller RF-1226 finnes ikke på klienten)

Dersom det ikke er ektefellefordeling, vises følgende skjermbilde:

Andel av personinntekt er deltakerens personinntekt for utfylling i RF-1224 post 7.3

Negativ personinntekt fra i fjor registreres for hver beregningsenhet

Fradrag for neg. pers. innt. overført fra annen næring registreres for hver beregningsenhet

Tillegg for neg. pers.innt. overf. til annen næring registreres for hver beregningsenhet

Dersom det er ektefelleforetak, vil følgende bilde fremkomme:

Andel av positiv personinntekt er deltakerens personinntekt for utfylling i RF-1224 post 5.12

Andel av negativ personinntekt er deltakerens personinntekt for utfylling i RF-1224 post 5.12

Negativ personinntekt fra i fjor registreres for hver beregningsenhet

Fradrag for neg. pers. innt. overført fra annen næring registreres for hver beregningsenhet

Tillegg for neg. pers.innt. overf. til annen næring registreres for hver beregningsenhet

Det er forskjellige fordelingsregler for positiv personinntekt og negativ personinntekt i ektefelleforetak, slik angitt prosent kan avvike. Derfor er det to registreringsfelter for fordeling av personinntekt.