Avslutning-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Avslutning-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tilleggsposteringer

Beholdningsvurderinger

Tidsavgrensninger

Regnskapsmessig avskrivning

Saldoavskrivninger

Garantiavsetninger

Avsetning tap på fordringer

Bilskjema

Personinntekt

Realisasjon av aksjer

Drosje og lastebil

Landbruk

Eiendom

Disponering

Skatteberegning

Kraftforetak (Kun for brukere med Visma Finale Kraft installert og klient med klienttype Kraftforetak)

Se også:

Avslutningsfunksjoner.