Konto-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Konto-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rediger kontoplan  

Rediger dimensjoner

Rediger saldotall flere perioder

Vis egendefinerte kolonner

Slett historikk

Slett overflødige konti

Konverter konti under innlesing