Rapporter-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer >

Rapporter-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Offentlig regnskap

Perioderapporter

Redigering av offentlig regnskap

 

Menyen Rapporter inneholder følgende funksjoner:

Arbeidsrapporter

Kontantstrømoppstilling

Rapportgenerator

Opprettelse og redigering av egendefinerte tilleggsvariabler

De mest brukte ligningsoppgavene

Rapportgenerator

Klientrapporter (fra rapportgenerator)

Byrårapporter (fra rapportgenerator)

 

Vi anbefaler at navigatørens skillekort Skjema brukes for å finne fram ligningsoppgavene for klienten.

Vi anbefaler at navigatørens skillekort Rapporter brukes for å finne fram de enkelte rappportene for klienten.

Se også:

Kontospesifisert offentlig regnskap