Rapporter-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Utskrift av rapporter >

Rapporter-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientens rapporter fra rapportgeneratoren vises i Rapporter-menyen i menypunktet Rapporter > Klientrapporter.

Her ser du eksempel på rapporter fra en klient med noen egendefinerte rapporter i rapportgeneratoren:

Her ser du en oversikt over menyen når det finnes byrårapporter tilgjengelig for alle klienter:

Her ser du rapportlinjemaler med standard kolonneoppsett, slik disse vises på linjemalens rapportegenskaper:

Se også:

Utskrift, oversikt

Utskriftsjobb